top of page
This service is not available, please contact for more information.

KOMPETANSEHEVING I LIVSMESTRING

Foredrag - Kurs med Anne Lundemo

  • Ended
  • 15,000 Norwegian kroner
  • Dronningens gate

Service Description

Det er ikke alltid så lett å forstå barn, og barn trenger å bli forstått, -virkelig forstått. Når vi voksne forstår oss selv bedre, kan vi lettere forstå barna og alle andre rundt oss. På dette kurset forteller vi om likheter og ulikheter som ligger i oss og gjør oss til den vi er. Når forståelsen øker vil alt vi gjør og sier endre seg helt av seg selv. Og vi vet at barns adferd endres når vi voksne endrer adferd. I læreplanens overordnet del står det blant annet at; Livsmestring skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. I rammeplan for barnehagen under, «livsmestring og helse», står det at; Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Hvordan møter vi voksne våre egne følelser? Hvordan mestrer vi motgang? Dette er essensielt å bli klar over, og å ha kjennskap til når vi skal lære det bort til barn. Dette kurset vil gi en forståelse for akkurat dette. Noe som alle kan nyttiggjøre seg, både for sin egen del og i møte med barna. Gode voksne gir lykkelige barn! Dette kurset er for skole og barnehageansatte. Ta kontakt for mere informasjon.


Contact Details

  • Dronningens gate 15, Trondheim, Norway

    48038206

    post.esoterico@gmail.com

bottom of page